Khác voi kieu thêu truyen thong dòi hoi nguoi choi can hoc thêu trong mot thoi gian dài, tranh thêu chu thap voi nhung nét thêu hình chu X theo nguyên tac “nét sac” truoc, “nét huyen” sau khá don gian, de hoc.

 ?e tài mà tranh thêu chu thap khai thác cung khá khá phong phú, tu các mau ve thiên nhiên den con nguoi, dong vat, tranh tinh vat, hoat hình, tranh chu thu pháp, tranh chu thap… Có ca nhung mau duoc chuyen tu nhung buc tranh noi tieng cua các hoa si lung danh châu Âu. 
 

 

 

 
Các lo trên vai tu tao thành các diem de dâm kim qua, rat tien loi. ?âm kim tu góc trái phía duoi cua ô vai noi ban dinh dat mui X góc 1, xuong o góc doi dien góc 1 là góc 2 (hình 1). Sau dó dâm kim lên o góc 3, roi xuong o góc 4 (hình 2). Nhu vay là duoc 1 mui roi.
 

Tuy nhiên, dó chi là cách thêu mot mui X, trên thuc te, khi thêu mot tác pham, nhat là các tác pham hoành tráng, neu ban thêu tung mui X nhu vay thì se mat nhieu thoi gian, và be mat trái cua tác pham, các duong chi rat roi, neu chang may ban thêu nham mot vùng nào dó mà phai tháo ra thêu lai thì se rat phien phuc. Vì vay, ban có the thêu chéo het 1 hàng \ roi moi thêu tiep /. Cách này áp dung cho nhung cho có 1 màu chi, nhu vay mat chi se deu và min hon.

Ngoài ra, còn có cách làm theo cot, ít pho bien hon, nhung rat hay gap khi theu chu thap o vien cua tranh nho. Hình 3

 

Luu ý:duong chi kéo theo huong \ roi moi / hoac là theo huong / roi moi \ hoàn toàn theo thói quen cua ban (có mot so chart (mau) có huong dan cách thêu các huong di cua chi, duong chi theo huong dan trên các chart ban gap có the khác nhau, tham chí là trái nguoc nhau, ban dung ngai, ban chi can làm theo thói quen cua ban, chi can luu ý là các mui chi de hoàn thien mot chu "X" nên theo cùng mot huong hoac // hoac \ thì nhìn tác pham cua ban se deu và dep hon. 

 

Cách gút chi khi bat dau và ket thúc 
Nói chung là khi bat dau và ket thúc không nên cot gút lai, mat vai phía sau nhìn se không gon, và may cái gút ay neu gút nho thì lai de tuot chi nhat là khi dem giat, còn gút to thì mat vai bi com lên, không dep. 
Cách gút chi khi bat dau: khi bat dau mui dau tiên, chúng ta de ý mot tý, kéo soi chi phía sau ra mot chút, luon cây kim qua, xong, neu ky hon thì luon qua thêm mot mui nua, nhung nhu vay cung du chac roi, bây gio các ban cu tiep tuc mà làm thôi, không so bi tuot chi dâu, chac lam.

 

Còn khi ket thúc, neu thêu theo tung hàng, o mat trái, chúng ta se có các duong chi là nhung duong doc song song nhau nhu the này ||. Neu thêu theo cot, o mat trái chúng ta se có các duong song song nhu the này =. Vì vay khi muon ket thúc duong chi dó, không can cot gút lai mà chi can luon cây kim duoi các soi chi || hoac = này, kéo qua là duoc, neu muon chac an hon thì sau khi luon kim qua, ta lai luon kim lai mot lan nua, bao dam ko bao gio tuot chi het.

?ôi khi, trong mau thêu ban se còn gap các loai 1/4 stitch, 3/4 stitch (trên chart se có ký hieu tuong tu voi hình 1 duoi dây), và ca hai loai dó ket hop voi nhau trong mot ô. 
Voi mui thêu 1/4 ban làm nhu sau: lên kim o góc 1 cua ô, không nhu mui thêu bình thuong ban xuong kim o góc 2 (chéo doi dien voi vi trí mà ban vua lên kim), ban dâm kim xuong ngay o tâm cua ô dó (chi bang nua cua mot duong chéo ô vuông mà ban dang thêu). Vay là ban dã có mui 1/4 nhu trong hình 
Voi mui thêu 3/4 ban làm nhu sau: lên kim o góc 1 cua ô, xuong kim o tâm cua ô, lên kim tiep o góc 3 cua ô, xuong kim tiep o góc doi dien góc 3 là góc 4 cua ô. Vay là ban dã có 1 mui 3/4.
   

 

Back stitch, theo tieng Viet thì dó chính là các duong vien.                 

hãy di back stitch tung ô mot (hình 2) de duong chi duoc sát voi mat vai hon, khi nào gap truong hop nhu hình 3 thì các ban có the bang bang qua 2,3 ô, voi các duong cong uon luon trên hình nhieu khi ban phai kéo chi tao thành duong chéo qua 1, 2, 3 tham chí là 4 ô hoac nhieu hon nua.

Mui lazy daisy, và French knot, dôi khi cung duoc ket hop trong mau. Thuong nó se duoc ghí chú rat rõ ràng trong chart. Khi nào ban cam kim xuong mat vai, ban nho thít chat chi vào kim roi vua giu chi vua kéo kim xuong den het chi là duoc.

 

 Thêu tranh nói chung, theu tranh chu thap nói riêng cung là mot cách de chúng ta rèn duc kiên trì, nhan nai và can trong voi moi viec mình làm; nó làm hãm bot tính nóng gian và boc dong trong nhung nguoi tre tuoi”. Bên canh dó, voi hau het moi nguoi, thêu tranh còn là dam mê duoc tu tay mình làm nên mot san pham bài trí trong gia dình hay tang nhung nguoi thân yêu. “?ó là món quà mang giá tri vat chat lan tinh than, the hien duoc tình cam cua nguoi tang, rat ý nghia”,

 

Chúc các ban thành công !